welkom.html
 

Heb je zin om wat aan je bedrijf te veranderen? Met welke verandering kan je morgen beginnen?

zeven

innovatie

vragen

Wat kan met minder onkosten? Waar kan je zonder veel verlies aan opbrengst mee stoppen?

Waar krijg je energie van? Kan je hier op focussen? Welke kansen biedt dat jouw bedrijf?

Welke klantrelaties lopen als vanzelf? Kan je deze klantgroepen vergroten?

Met welk bedrijf zou je willen samenwerken?

Wat weerhoudt je ervan om contact te zoeken?

Wat zijn jouw bijzondere talenten? Kan je die benutten voor nieuwe producten?

Wat drijft je als ondernemer? Benut je dat helemaal voor jouw bedrijf?